Jocheline Debergh

...

We nemen afscheid van mevrouw Jocheline Debergh, geboren in Langemark op 10 november 1932 en er overleden op 31 mei 2023. Zij is de echtgenote van de heer Charles Mahieu (+9 mei 2021) en fiere moeder van Roger en Raoul. We nemen afscheid rond de urne van Jocheline in de aula van Rouwcenter Jonckheere op woensdag 7 juni 2023 om 11.00 uur. Een moment van stilte bij Jocheline is mogelijk op vrijdag 2 juni en op maandag 4 juni van 15 tot 19 uur, op zaterdag 3 juni van 15 tot 17 uur. In het boek des leven is het eind niet beschreven en er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaard.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Denise Dewilde

...

Denise zag het levenslicht in Langemark op 15 juli 1937 en is van ons heengegaan in Ieper op 19 mei 2023. Zij is de echtgenote van wijlen Frans Vandenbroere en liefdevolle moeder, grootmoeder van Ryanne, Celine Six en Jolien Six. De uitvaartdienst zal plaats hebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere op vrijdag 26 mei 2023 om 10.30 uur. Na de dienst zullen we Denise herenigen bij haar geliefde in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark. Een moment van herinnering bij Denise is mogelijk op maandag 22 mei 2023, dinsdag 23 mei 2023 en woensdag 24 mei 2023 telkens van 15 tot 19 uur. Laten we het beeld dat Denise achterliet bij ieder die haar kende een plaatsje geven in ons hart.

Condoleren Bloemen bestellen

Willy Willems

...

Willy is geboren in Oostvleteren op 19 april 1935 en overleden in Ieper op 14 mei 2023. Hij is weduwnaar van Edith Dewilde en van Blanche Vanbeveren. De uitvaartdienst zal plaatshebben in besloten kring, gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne in de familiegrafkelder. Er is geen mogelijkheid tot een laatste groet, de herinnering aan Willy zal steeds nabij zijn voor allen die hem kenden.

Condoleren Bloemen bestellen

Alexe Wybo

...

Alexe is geboren in Langemark op 24 juni 1952 en is in zijn vertrouwde omgeving onverwachts van ons heengegaan op 7 mei 2023. Onlangs moest hij nog afscheid nemen van zijn geliefde Regina Swanckaert (+27 januari 2023), hij is de vader van Nathalie, Christophe en Nadia. We nemen afscheid bij de urne van Alex in de aula van Rouwcenter Jonckheere op zaterdag 13 mei 2023 om 10.30 uur, daaropvolgend zullen we hem herenigen bij zijn geliefde op de gemeentelijke begraafplaats van Boezinge (Ieper). Er is geen mogelijkheid tot een laatste groet. Het onverwacht verlies laat ons achter met een leegte en onbegrip mogen we daarom het beeld van Alex bij ieder die hem kende een mooie plaats geven in de gedachten der herinneringen.

Condoleren Bloemen bestellen

Odette “Odettje” Vanelslander

...

Odette is geboren in Langemark op 13 januari 1929 en is van ons heengegaan in WZC De Boomgaard in Langemark op 4 mei 2023. We kennen haar voornamelijk als Odettje met haar 2 hondjes. Zij is de echtgenote van wijlen de heer Albert Cruydt (+1955) en moeder van wijlen Willy Cruydt. De uitvaartplechtigheid waartoe u allen bent uitgenodigd zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk in Langemark op donderdag 11 mei 2023 om 10.00 uur, gevolgd door de crematie en bijzetting in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark. Voor een stil moment bij Odette bent u welkom in het Rouwcenter op maandag 8 mei 2023, dinsdag 9 mei 2023 en woensdag 10 mei 2023 telkens van 15 tot 19 uur. Haar beeld blijft ons bij in de herinnering.

Condoleren Bloemen bestellen

Michel Florissoone

...

Michel zag het levenslicht voor het eerst in Bikschote op 16 januari 1938 en is van ons heengegaan in W.Z.C. De Boomgaard in Langemark-Poelkapelle op 28 april 2023. Hij is de echtgenoot van Godelieve Lammens en vader van Marnick, Mario en Marino. De uitvaartdienst zal plaats hebben in intieme kring. Daarna zullen we de as van Michel volgens zijn wens toevertrouwen aan de aarde op de strooiweide van Langemark. We herinneren blijvend alle mooie momenten van Michel voor elk die hem kende.

Condoleren Bloemen bestellen

Erna Cools

...

Erna is geboren in Langemark op 30 september 1950 en van ons heengegaan op 26 april 2023 in haar vertrouwde omgeving. Zij is de echtgenote van Germain Muylle en trotse moeder van Claudine en Claude. De plechtige uitvaartdienst waartoe u allen wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk in Langemark op woensdag 3 mei 2023 om 10.00 uur. Voor een stil moment bij Erna bent u welkom in ons rouwcenter op donderdag 27 april , vrijdag 28 april telkens van 15 tot 19 uur, op zaterdag 29 april van 15 tot 17 uur. Op zon en feestdagen gesloten. Moge Iedereen die Erna goed kende de herinnering aan haar een plaats geven in hun hart en deze zorgzaam koesteren.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Herman Vannoote

...

Herman is geboren in Roeselare op 5 december 1956 en overleden in Ieper op 26 april 2023. Hij is de partner van Nancy Vanmoerkerke en vader van Steve en Gregory. De begrafenis zal verlopen volgens de wens van Herman, na de crematie zal de urne van Herman een plaats krijgen in zijn vertrouwde omgeving. U kan een laatste groet brengen op donderdag 27 april, vrijdag 28 april van 15 tot 19 uur en op zaterdag 29 april van 15 tot 17 uur. Op zon-feestdagen is het rouwcenter niet toegankelijk. Laat het beeld dat Herman achterliet bij ieder die hem kende een plaatsje in de herinnering krijgen.

Condoleren Bloemen bestellen