Rachel Deturck

...

We nemen afscheid van Rachel Deturck, geboren op 13 januari 1923 en is op een leeftijd van 101 jaar van ons heengegaan op maandag 3 juni 2024 in het Woon-Zorgcentrum De Boomgaard in Langemark. Zij is de echtgenote van wijlen de heer Jerome D'Herck (+2005) en moeder van +Agnes, +Paula, Julien en Paula. De uitvaartdienst zal plaats hebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere op zaterdag 8 juni 2024 om 10.00 uur. Aansluitend wordt de urne van Rachel bijgezet in het Columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark. Er is mogelijkheid tot een laatste groet bij Rachel op dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni 2024 telkens van 15 tot 19 uur. Doorheen onze droefheid danken wij haar lang en schoon leven.

Condoleren Bloemen bestellen

Gerard Duthoy

...

Gerard werd geboren in Bikschote op 30 mei 1929 en is van ons heengegaan dag op dag van zijn geboorte op 30 mei 2024. Hij is de echtgenoot van wijlen mevrouw Paula Hoorelbeke (+26-04-2019) en vader van Johny en Ingrid. De uitvaartdienst waartoe u allen wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere op vrijdag 7 juni 2024 om 11 uur, daaropvolgend zullen we de urne van Gerard herenigen bij zijn geliefde Paula in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark. Er is gelegenheid tot een moment van stilte bij Gerard vanaf maandag 3 juni 2024 tot en met woensdag 5 juni 2024 telkens van 15 tot 19 uur. Laat elk van ons even stilstaan bij het verlies van onze dierbaren, in het bijzonder Gerard.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Flora Wullen

...

Flora is geboren in Poperinge op 19 september 1933 en is onverwacht van ons heengegaan in haar vertrouwde omgeving op 26 mei 2024. Ze is de moeder van Marcel en Jean-Marie Vlamynck. Het afscheid vindt plaats in alle eenvoud. Er is gelegenheid tot een laatste groet op dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei telkens van 15 tot 19 uur. Uit ons midden maar het beeld van Flora zal bij elk die kende nooit vergeten worden.

Condoleren Bloemen bestellen

Denise Vandewynckel

...

Denise zag het levenslicht voor het eerst in Lo op 3 maart 1938 en liet ons haar leven op 15 mei 2024, in haar vertrouwde omgeving omringend door haar dierbaren. Zij is de echtgenote van Frans Tommelein en moeder van Philip, Patrick, Hendrik en Chantal. De uitvaartdienst zal plaatshebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark op woensdag 22 mei om 10.30 uur. Een moment van stilte bij Denise is mogelijk op vrijdag 17 mei 2024 van 15 tot 19 uur en op zaterdag van 15 uur tot 17 uur. In alle genegenheid en verdriet herdenken we Denise en zal zij een plaatsje krijgen in de boek der herinneringen bij ieder die haar kende.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Maria Willemyns

...

Maria zag het levenslicht voor het eerst in Poelkapelle op 21 juli 1932 en is van ons heengegaan in Deinze op 12 mei 2024. Zij is de echtgenote van de heer Frans Misplon (+2013) en moeder van Marleen, Martine en Mario. De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk op zaterdag 18 mei 2024 om 10.00 uur. Een laatste groet is mogelijk op woensdag 15 mei, donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei telkens van 15.00 tot 19.00 uur. In elke herinnering aan Maria schuilen er waardevolle momenten die we telkens zullen koesteren bij haar nagedachtenis.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Norbert Lemahieu

...

Norbert is geboren in Ieper op 13 februari 1948 en is onverwachts van ons ontnomen in Boezinge (Ieper) op 2 april 2024. Hij is de echtgenoot van wijlen mevrouw Frieda Ligneel (+19 -11- 2022), vader van Giovanni en Nathalie. De uitvaartdienst zal plaatshebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere op zaterdag 6 april om 11.00. Aansluitend word de asurne van Norbert bijgezet bij zijn geliefde in het urnenveld op de begraafplaats van Boezinge. Een moment van stilte en waardering bij Norbert is enkel mogelijk op donderdag 4 april 2024 van 16.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer we iemand in ons midden verliezen, zo plots en onverwachts rest ons enkel de herinnering, die blijft voor altijd in het hart bewaard.

Condoleren Bloemen bestellen

Maria Cornette

...

Maria is geboren in Poelkapelle op 11 juni 1937 en is onverwachts ons ontnomen in Ieper op 19 maart 2024. Zij is de echtgenote van de heer Daniël Vanysacker (16-12-2019) en trotse moeder van Katrien en Els. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Pauluskerk in Langemark op dinsdag 26 maart om 10.30 uur, aansluitend volgt de begrafenis in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark. Een moment van stilte bij Maria is mogelijk op vrijdag 22 maart en maandag 25 maart van 15 tot 19 uur, op zaterdag 23 maart van 15 tot 17 uur. Wanneer we iemand verliezen in ons midden proberen we telkens ons vast te klampen aan de vele mooie herinneringen, deze zijn tegelijk voor de nabestaanden een kostbaar juweel.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Maria Jonckheere

...

Maria zag het levenslicht voor het eerst op 8 maart 1927 in Poelkapelle en is van ons heengegaan op 17 maart 2024 in Ieper. Zij is de echtgenote van wijlen de heer André Segaert (+1958) en wijlen de heer Sylveer Debeuckelaere (+1987). Moeder van Ingrid Segaert en grootmoeder van Kiran Baccarne. De uitvaartplechtigheid waartoe u allen welkom bent zal plaatshebben in de Aula van Rouwcenter Jonckheere op zaterdag 23 maart om 10.30 uur. Na de dienst zullen we Maria begraven in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Madonna (Langemark-Poelkapelle). Voor een stil moment bij Maria bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere op woensdag 20 maart, donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart telkens van 15 tot 19 uur. We geven Maria een plaats in de boek der herinneringen en dit bij elk die haar gekend heeft.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen