Oscar Boudry

...

Oscar zag het levenslicht voor het eerst op 25 september 1948 in Bikschote en is van ons heengegaan op 29 februari 2024 in Ieper. Hij is de echtgenoot van wijlen mevrouw Monique Fossaert (+29 september 2005). De uitvaartdienst zal plaats hebben in de Aula van Rouwcenter Jonckheere om 10.30 uur op vrijdag 8 maart 2024. Een laatste groet bij Oscar is mogelijk op dinsdag 5 maart en op woensdag 6 maart telkens van 15 tot 19 uur. Wanneer we iemand in ons midden verliezen voelen we ons zo machteloos maar de vele mooie herinneringen die we mochten ontvangen blijven voor altijd heel dichtbij.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Francine Bisschop

...

Francine werd geboren in Bikschote op 13 maart 1938 en is onverwachts van ons heengegaan in Ieper op 5 februari 2024. Zij is de echtgenote van wijlen Frans Depouvre (+19 maart 2017) en moeder van Ignace, Stefaan, Christiaan, Yvan, Xavier en Lode. De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk op dinsdag 13 februari om 10.30 uur. Een moment van stilte bij Francine is mogelijk van woensdag 7 februari tot vrijdag 9 februari van 15.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 15 tot 17 uur. Laat elk van ons even stilstaan bij het verlies van onze dierbaren, in het bijzonder Francine.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Jenny Depuydt

...

Jenny is geboren in Bikschote op 20 oktober 1941 en is van ons heengegaan in Ieper op 5 februari 2024. Zij is de echtgenote van wijlen de heer Gilbert Cuvelier en levenspartner van Frans Verleye. Moeder van Luc en Erwin. De uitvaartdienst zal plaatshebben op 10 februari 2024 om 10.30 uur in de aula van Rouwcenter Jonckheere, aansluitend zullen we de as van Jenny toevertrouwen aan de aarde op de strooiweide van Zuidschote-Ieper. Een laatste eer aan Jenny brengen is mogelijk op dinsdag 6 en woensdag 7 februari telkens van 15 tot 19 uur. Moge wij het beeld dat Jenny ons achterliet blijvend herdenken.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Denise Supply

...

Denise zag het levenslicht voor het eerst op 3 februari 1935 en ze is van ons ontnomen op 2 februari 2024, net een dag voor haar verjaardag. Zij is de echtgenote van Roger Ghyselen en moeder van Ronny en Chris. De uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 12 februari 2024 om 10.30 uur in de aula van ons rouwcenter. Een stil moment bij Denise is mogelijk op dinsdag 6 en woensdag 7 februari telkens van 15 tot 19 uur. Een bloem verwelkt, een leven eindigt maar de herinnering blijft bestaan.

Condoleren Bloemen bestellen

Gino Thevelein

...

Gino werd geboren in Roeselare op 17 juli 1948 en is onverwachts ons ontnomen op 31 januari 2024 in Elverdinge (Ieper), hij is de echtgenoot van wijlen mevrouw Rita Gamme (+13/06/2015) en vader van Heidi en Christof, De uitvaartdienst zal plaatsvinden in beperkte kring, daarna zal de urne van Gino een plaatsje krijgen bij zijn geliefde Rita in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Poelkapelle. Mogelijkheid tot een stil moment bij Gino op maandag 5 februari en dinsdag 6 februari telkens van 15 tot 19 uur. Moge onze herinneringen aan Gino ons steeds bijblijven.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Johan Ligneel

...

Johan zag voor het eerst het levenslicht op 8 juni 1950 en is van ons heengegaan op 26 januari 2024. Hij is de echtgenoot van Monique Titeca en trotse vader van Pedro en Aldo. De uitvaartdienst zal plaatshebben in intieme kring, gevolgd door de begrafenis in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark. Johan een laatste groet brengen is mogelijk op dinsdag 30 januari en woensdag 31 januari 2024 telkens van 15 tot 19 uur. Een licht dat voor eeuwig bewaard zal worden in het hart van elk die hem gekend heeft.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Arsène Callewaert

...

Arsène is geboren in Ieper op 21 februari 1950 en na een moedige strijd van ons heengegaan in Kortrijk op 23 januari 2024. Hij is de echtgenoot van mevrouw Francine Constandt en vader van Sandie, Dieter en Peggy. De uitvaartdienst zal plaatshebben in de aula van Rouwcenter Jonckheere op donderdag 1 februari om 11.00 uur. Aansluitend zullen we de urne van Arsène een plaatsje geven in het urnenveld op de begraafplaats van Zuidschote. Voor een stil moment bij Arsène bent u welkom in ons Rouwcenter op maandag 29 januari en dinsdag 30 januari telkens van 15 tot 19 uur. Bij elk die hem kende zal Arsène een waardevolle plaats krijgen in de boek der herinnering.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen

Hugo De Sutter

...

Hugo is geboren in Poelkapelle op 18 juni 1927 en is in zijn vertrouwde omgeving onverwachts van ons heengegaan op 22 januari 2024. Hij is de echtgenoot van wijlen mevrouw Mariette Dekeyser en vader van Martine, Hilde en Frank. De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in intieme kring. Een laatste groet aan Hugo is mogelijk op woensdag 24 januari en donderdag 25 januari telkens van 15 tot 19 uur.

Rouwbrief Condoleren Bloemen bestellen