057 48 89 01
info@rouwcenter-jonckheere.be
Hooyaardstraat 23a, Langemark-Poelkapelle

Wilsbeschikking

De dood van een geliefd persoon is één van de meest ingrijpende en verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven. Iedereen moet ooit voorgoed afscheid nemen van een dierbaar persoon, een zware emotionele belasting. Meestal is men hier niet op voorbereid.

wilsbeschikking

De ene persoon wil gecremeerd worden de andere verkiest een klassieke begrafenis. Zo kan je uw wens laten uitdrukken in een “laatste wilsbeschikking”.
Iedere persoon kan tijdens zijn leven naar de dienst burgerlijke stand van zijn gemeente gaan om er een schriftelijke en uit eigen wil zijn wens bekend te maken betreffende zijn teraardebestelling of de bestemming van zijn as.
Niemand, zelfs niet de echtgeno(o)t(e), de kinderen, kleinkinderen en de verwanten mogen zich tegen de wil verzetten die in deze geregistreerde verklaring wordt geuit.
Alle nodige inlichtingen van deze laatste wilsbeschikking kan u bij de dienst bevolking van uw gemeente verkrijgen.

U kunt ook steeds bij ons terecht om uw wensen over uw uitvaart vast te leggen. Wij komen bij u of u komt naar het uitvaartcentrum op afspraak.
Wij luisteren naar uw wensen en verlangens, zetten ze op papier en stellen u vervolgens een ontwerp en kostennota voor. U kunt een wilsbeschikking altijd wijzigen. U heeft tegenover ons geen enkele verplichting en het is kosteloos.

1. Wilsbeschikking
Bij deze optie verkiest u dat enkel uw wilsbeschikking wordt genoteerd, alles wordt op papier vastgelegd. U ontvangt een dubbel van de bespreking of regeling, het beste is dat je een kopie van het contract bezorgt aan een vertrouwenspersoon. Deze kan dan de begrafenisondernemer Jonckheere verwittigen bij het overlijden. Zo wordt alles in het werk gesteld om uw wensen optimaal uit te voeren. Daarna moeten de nabestaanden dus zelf de begrafeniskosten nog betalen.

2. Wilsbeschikking + Kosten
Het verschil met het voorstel hierboven is dat u hier alles op voorhand betaalt en dat de nabestaanden de begrafeniskosten niet meer moeten betalen.

funeral-planning-couple